Накратко За България

Полезна информация за вашето пътуване в България!

Share
Share On Twitter
Share On Pinterest

Факти, които трябва да знаете за България!

Столица: Град София
Официален език: Български

Валута: Български Лев

Телефонен код: +359

Часова зона: UTC +02:00

Климат: Умереноконтинентален, с четири сезона, като в районите на юг и Черноморието климатът се доближава до средиземноморски
Средни температури: 0 C˚ до 23 C˚

Брой слънчеви дни в годината: 240 дни

Температура на морската вода в началото на Август: от 24 C˚ на север до 28 C˚ на юг

Население: 7 282 041
Главни градове: София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Русе и Благоевград

Главни Летища: София, Пловдив, Варна, Бургас

Географско разположение

Разположена в югоизточната част на Балканския полуостров, България е важен транзитен център за Европа. Големи международни магистрали пресичат страната и я правят важна връзка за държавите от Западна Европа с Русия и Мала Азия. В страната са развити морският, речният и въздушният транспорт.

На юг българската държава граничи с Гърция и Турция, на север река Дунав е границата между България и Румъния. На запад България граничи с Македония и Сърбия. На изток е Черно море.

Климат

България е страна с четири, ясно разграничаващи се годишни сезона. Южната част на страната и черноморското крайбрежие се характеризират със средиземноморски климат – топло и сухо лято. Благодарение на това, температурите около морето през летния сезон са превъзходни за плаж.

Летният сезон започва в края на май, началото на юни, когато температурата на морската вода е около 20 C˚ и продължава до края на септември! В разгара на лятото температурата на морската вода по южното Черноморие на България достига до 28 C˚. Лятото в България се характеризира със слънчеви дни, топло и сухо време.

Език

Официалният говорим език в България е българският език. Той е един от 24-те официални езика в Европейския Съюз. От доста години туризмът в България се развива активно. Поради тази причина голям процент от хората, заети в сферата на туризма владеят повече от един чужд език – английски, руски, немски, френски, испански или др.  Английският – интернационален и използван в туристическия сектор – е език, който почти всеки българин владее много добре. Руският език е вторият най-разпространен чужд език в България.

Приятна ваканция в България!

Leave a Reply

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Pinterest
Hide Buttons